Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij vrpornpromo.com ("Website"). Het is belangrijk voor ons dat u en onze andere bezoekers de best mogelijke ervaring hebben tijdens het gebruik van de Website (met inbegrip van een mobiele website of toepassing), en dat u, wanneer u de Website gebruikt, uw wettelijke rechten en plichten begrijpt. Lees deze gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website, met inbegrip van alle inhoud, functionaliteit en diensten die op of via de Website worden aangeboden. Uw toegang tot de Website is op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Gelieve bijzondere aandacht te besteden aan het volgende: (1) afwijzing van garanties (artikel 18); (2) beperking van de aansprakelijkheid en uitsluiting van schadevergoeding (afdelingen 19 en 20); (3) plaats voor geschillenbeslechting (punt 23.2); (4) verplichte bemiddeling en arbitrage (punten 24.3 en 24.4); (5) afstand van vorderingen tot schadevergoeding (afdeling 24.8); en (6) beperking van de termijn voor het indienen van geschillen (artikel 24.9). Door de Website te bezoeken, inclusief het registreren voor een account, gaat u akkoord met deze voorwaarden en ons privacybeleid https://www.vrpornpromo.com/privacy/. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze voorwaarden of ons privacybeleid https://www.vrpornpromo.com/privacy, dient u de Website niet te bezoeken.

Sectie 230(d) kennisgeving: In overeenstemming met 47 U.S.C. § 230(d), stellen wij u ervan op de hoogte dat er voorzieningen voor ouderlijk toezicht (met inbegrip van computerhardware, software of filterdiensten) in de handel verkrijgbaar zijn die kunnen helpen bij het beperken van de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen. U kunt informatie over aanbieders van deze beschermingen op het Internet vinden door te zoeken op "bescherming van ouderlijk toezicht" of soortgelijke termen.

Minderjarigen verboden. De Website bevat, en leidt u door naar websites met pornografische inhoud en is niet bedoeld voor minderjarigen. Alleen volwassenen (1) die ten minste 18 jaar oud zijn en (2) meerderjarig zijn in het land waar zij wonen, hebben toegang tot de Website. Wij verbieden alle personen die niet aan deze leeftijdsvereisten voldoen de Website te bezoeken. Indien minderjarigen toegang hebben tot uw computer, gelieve hun toegang tot sexueel expliciet materiaal te beperken door gebruik te maken van één van de volgende producten, die wij enkel ter informatie aanbieden en niet onderschrijven: CYBERsitter™ | Net Nanny® | CyberPatrol | ASACP.

1.    Inleiding

1.1

De Website biedt toegang tot pornografische inhoud die grafische voorstellingen, naaktheid, taal voor volwassenen en beschrijvingen van expliciete seksuele activiteiten kan bevatten, waaronder heteroseksuele, biseksuele, homoseksuele en transseksuele situaties van seksuele aard die ongeschikt zijn voor minderjarigen. De Website biedt gebruikers de mogelijkheid om door gebruikers gegenereerde pornografische inhoud, waaronder seksueel expliciete afbeeldingen en video's, te uploaden, te delen en te bekijken. U kunt alle inhoud van de Website bekijken zonder u te registreren. Maar bepaalde functies op de Website kunnen alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers, waaronder de mogelijkheid om inhoud in te dienen.

1.2

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website (met inbegrip van een eventuele mobiele versie), ongeacht of u een "bezoeker" of een "geregistreerde gebruiker" bent. Door enig deel van de Website te bezoeken, gaat u akkoord met deze voorwaarden en ons privacybeleid https://www.vrpornpromo.com/privacy/. Als u niet akkoord wilt gaan met deze voorwaarden of het privacybeleid https://www.vrpornpromo.com/privacy/moet je de Website verlaten. Als u een van deze voorwaarden overtreedt, kunnen wij uw licentie voor toegang tot de Website intrekken, uw toegang blokkeren en elke registratie annuleren.

1.3

Wij zijn niet aansprakelijk voor wat u post of zegt terwijl u op de Website bent en wij controleren de inhoud van de Website niet, maar als wij iets zien, of iemand ons vertelt dat u iets gepost hebt, dat wij ongepast vinden, zullen wij het verwijderen. Als u inhoud plaatst die toebehoort aan iemand anders en zij ergeren zich eraan (of schakelen zelfs hun advocaten in), staan wij niet in de vuurlinie. Je moet verantwoordelijkheid nemen voor wat je plaatst.

1.4
Wij kunnen deze voorwaarden een of meer keren wijzigen door deze webpagina bij te werken. Bovenaan de voorwaarden staat wanneer we ze voor het laatst hebben bijgewerkt. Wijzigingen worden van kracht op de "laatst bijgewerkt"-datum die bovenaan deze webpagina staat vermeld. Wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht van kracht zijn. We zullen proberen u op de hoogte te stellen wanneer we deze voorwaarden wijzigen, als we dat op een commercieel redelijke manier kunnen doen. Maar u dient deze webpagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u werkt volgens de meest recente versie van de voorwaarden. Wij zullen uw voortgezet gebruik van de Website nadat wij de wijzigingen hebben geplaatst, beschouwen als uw aanvaarding van de wijzigingen, zelfs als u ze niet hebt gelezen. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen, bestaat uw enige verhaalsrecht erin de Website niet meer te bezoeken.
1.5

Als u vragen hebt over deze voorwaarden of vragen of opmerkingen over de Website, kunt u een e-mail sturen naar contact- a t- virtualpornnetwork .com en wij zullen proberen aan het eind van de volgende werkdag contact met u op te nemen.

2.    Voorwaarden om in aanmerking te komen

2.1

De Website bevat ongecensureerd seksueel expliciet materiaal dat ongeschikt is voor minderjarigen. Alleen volwassenen (1) die ten minste 18 jaar oud zijn en (2) meerderjarig zijn in het land waar zij wonen, hebben toegang tot de Website. Indien u niet aan deze leeftijdsvereisten voldoet, mag u geen toegang krijgen tot de Website en moet nu vertrekken.

2.2

Door de Website te bezoeken, verklaart u dat de volgende feiten juist zijn:

(a)U bent minstens 18 jaar oud, meerderjarig waar u woont, en wettelijk bevoegd om met deze voorwaarden akkoord te gaan;
(b)Alle informatie die u ons verstrekt is accuraat en u zult deze informatie onmiddellijk bijwerken wanneer dat nodig is om ervoor te zorgen dat deze accuraat blijft;
(c)U bent zich bewust van de pornografische aard van de inhoud die op de Website beschikbaar is en dat u niet beledigd bent door inhoud van deze aard, met inbegrip van inhoud waarop mannen of vrouwen in verschillende seksuele situaties worden afgebeeld;
(d) U bent op de hoogte van de wetten van uw gemeenschap die van invloed zijn op uw recht op toegang tot pornografisch materiaal, met inbegrip van seksueel expliciet materiaal dat bondage, S/M en andere fetisj-activiteiten uitbeeldt;
(e)U hebt het wettelijke recht op toegang tot pornografisch materiaal, met inbegrip van seksueel expliciet materiaal dat bondage, S/M en andere fetisj-activiteiten uitbeeldt en wij hebben het wettelijke recht om dit materiaal naar u door te sturen;
(f) U vraagt vrijwillig pornografisch materiaal aan voor uw eigen privé-genot;
(g)U zult deze materialen niet delen met een minderjarige of ze op een andere manier beschikbaar maken voor een minderjarige; en
(h)Door in te loggen hebt u de leveranciers, eigenaars en makers van de Website vrijgesteld en ontheven van alle aansprakelijkheid die zou kunnen ontstaan.

3.    Kinderpornografie Verboden

Wij hanteren een nultolerantiebeleid ten aanzien van pornografische inhoud waarbij minderjarigen betrokken zijn en een nultolerantiebeleid ten aanzien van pedofielen of elke vorm van pedofilie-activiteit. Wij staan alleen visuele media van instemmende volwassenen voor instemmende volwassenen op de Website toe. Als u op de website visuele media ziet, echt of gesimuleerd, waarop minderjarigen staan afgebeeld die betrokken zijn bij seksuele activiteiten, meld dit dan aan ons via contact - a t- virtualpornnetwork .com. Gelieve bij uw melding al het nodige bewijsmateriaal te voegen, met inbegrip van de datum en het tijdstip van identificatie. Wij zullen alle meldingen onmiddellijk onderzoeken en passende maatregelen nemen. Wij verlenen onze volledige medewerking aan alle rechtshandhavingsinstanties die onderzoek doen naar kinderpornografie. Als u vermoedt dat andere externe websites deelnemen aan onwettige activiteiten met minderjarigen, kunt u dit melden via www.asacp.org.

4.    Intellectuele eigendomsrechten

4.1

Eigendom van de website

(a)Wij bezitten of hebben een licentie om te gebruiken:
(i)de Website, met inbegrip van vroegere, huidige en toekomstige versies ervan;
(ii) alle webpagina's die op de Website te vinden zijn;
(iii)al het materiaal en alle informatie op de Website;
(iv)alle afbeeldingen, tekst, beelden, audio, video's, webinars, ontwerpen, compilaties, reclameteksten, artikelen, gebruikersinterfaces, illustraties, computerapplicaties, auteursrechtelijk beschermd materiaal (met inbegrip van bron- en objectcode), en alle andere materialen, met inbegrip van het ontwerp, de structuur, de "look and feel" en de indeling van de inhoud op de Website; en
(v)

alle handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, domeinnamen, en andere onderscheidende merkelementen, ongeacht de registratie, die op de Website staan.

(b)

Intellectuele eigendomswetten, met inbegrip van auteursrechten, octrooien, dienstmerken, handelsmerken, handelsimago's, handelsgeheimen, internationale verdragen en diverse andere wetten inzake intellectuele eigendom en oneerlijke concurrentie beschermen de Website en de inhoud ervan. Bij het gebruik van de Website of de inhoud ervan, zal u alle toepasselijke wetten op intellectuele eigendom naleven, alsook alle specifieke kennisgevingen die op de Website staan.

4.2

Beperkte Licentie

Hierbij verlenen wij u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot de Website en de inhoud ervan voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik in overeenstemming met deze voorwaarden. Door "toegangbedoelen we de Website bezoeken, de diensten ervan gebruiken en de inhoud ervan bekijken of downloaden. "Inhoud" omvat de tekst, software, scripts, grafieken, foto's, geluiden, muziek, video's, audiovisuele combinaties, interactieve functies, en andere materialen die op de Website te vinden zijn.

4.3

Licentiebeperkingen

(a)

De in sectie 4.2 verleende licentie omvat geen van de volgende zaken:

(i)

wederverkoop of commercieel gebruik van de Website;(ii) distributie, openbare uitvoering, of openbare vertoning van de Website of de inhoud;

(iii)

het wijzigen of anderszins maken van afgeleid gebruik van de Website en de inhoud, of een deel van de Website of de inhoud, tenzij wij wijziging of afgeleid gebruik specifiek toestaan in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met u;

(iv)

gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens;

(v)

het downloaden (anders dan webpage caching) van enig deel van de Website of de inhoud, behalve zoals toegestaan op de Website; of

(vi)

elk ander gebruik van de Website of de inhoud anders dan voor het beoogde doel.

(b)

Uw licentie om toegang te krijgen tot de Website draagt geen eigendom van of eigendomsrecht op een kopie van de inhoud die u bekijkt of afdrukt over, en wij geven u alleen toestemming om uw kopie in overeenstemming met deze voorwaarden te gebruiken. Als u een kopie van de inhoud downloadt of afdrukt voor persoonlijk gebruik, moet u alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen die in de inhoud zijn opgenomen, behouden. Elk gebruik van de Website of de inhoud, behalve zoals toegestaan door deze voorwaarden, zal de hier verleende licentie beëindigen. Ongeoorloofd gebruik van de Website of de inhoud kan ook in strijd zijn met intellectuele eigendomswetten of andere wetten. Tenzij hier vermeld, mag niets in deze voorwaarden worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie voor intellectuele eigendomsrechten, hetzij door uitsluiting, implicatie, of anderszins. Wij kunnen deze licentie te allen tijde intrekken.

5.    Handelsmerken

5.1

De naam en het logo van het bedrijf zijn handelsmerken van het bedrijf, en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf. Bovendien zijn alle paginaheaders, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en trade dress van het bedrijf, en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.

5.2

Andere namen van feitelijke bedrijven, producten of diensten die op de Website worden genoemd, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn en verwijzing hiernaar suggereert geen sponsoring, goedkeuring of associatie door of met de Onderneming, of dat deze eigenaars de Website onderschrijven of er enige band mee hebben. Niets op de Website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet of anderszins, van een licentie of recht om merken die op de Website worden weergegeven, metatags of andere "verborgen tekst" te gebruiken met gebruikmaking van merken die eigendom zijn van het Bedrijf en zijn licentiegevers, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf of de derde partij die mogelijk eigenaar is van het merk.

6.    Uw rekening

6.1

Account aanmaken

Om volledig toegang te krijgen tot de Website, dient u zich mogelijk te registreren. Registratie is gratis en uitsluitend voor één gebruiker. Om te registreren, moet u het registratieproces voltooien door ons te voorzien van de juiste informatie zoals gevraagd door het registratieformulier. U zult ook een wachtwoord en een gebruikersnaam kiezen.

6.2

Verantwoordelijkheid voor de rekening

U bent volledig verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. Verder bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U zult ons onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de veiligheid.

6.3

Aansprakelijkheid voor misbruik van rekeningen

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat kan ontstaan als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account door iemand anders, met of zonder uw medeweten. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij of een andere persoon lijden doordat iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt.

6.4

Gebruik van andere rekeningen

U zult op geen enkel moment de account van iemand anders gebruiken, zonder toestemming van de accounthouder.

6.5

Account beveiliging

Wij hechten veel belang aan de integriteit en de veiligheid van uw persoonlijke informatie. Wij kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn om de beveiligingsmaatregelen van de Website te omzeilen of om persoonlijke informatie die u ons verstrekt voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. U erkent dat u uw persoonlijke informatie op eigen risico verstrekt.

7.    Gedrag van de gebruiker

7.1

U bent als enige verantwoordelijk voor alle handelingen en nalatigheden die zich voordoen als gevolg van uw gebruik van de Website. Als voorwaarde voor uw toegang tot de Website en uw voortdurende toegang tot de Website, moet u:

(a)Voldoen aan alle wetten en voorschriften van overheidsinstanties die van toepassing zijn op uw toegang tot de Website en de inhoud ervan, met inbegrip van wetten met betrekking tot internet, gegevens, e-mail, privacy, of het verzenden van technische gegevens die worden geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waar u woont;

(b)Bewaar uw wachtwoord veilig en wees verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account;

(c)De Website niet gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die verboden is door deze voorwaarden of die ons blootstelt aan burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid;

(d)De Website niet gebruiken om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon, met inbegrip van het maken, verkrijgen, plaatsen of op andere wijze toegang verkrijgen tot illegale of inbreukmakende kopieën van auteursrechtelijk beschermde inhoud;

(e)De Website niet gebruiken om lasterlijk, smadelijk, onjuist, beledigend, schadelijk, bedreigend, obsceen, aanstootgevend, haatdragend, discriminerend, inbreukmakend of illegaal materiaal in te dienen, te publiceren, weer te geven, te verspreiden of anderszins te communiceren naar een andere gebruiker van de Website of naar een andere persoon;

(f)De Website niet gebruiken om minderjarigen uit te buiten of te schaden of proberen uit te buiten of te schaden door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud, hen om persoonlijke informatie te vragen of op een andere manier;

(g)De Website niet gebruiken om iemand lastig te vallen, te stalken of op een andere manier inbreuk te maken op de privacy van een andere persoon (met inbegrip van het verspreiden van persoonlijke informatie);

(h)De Website niet gebruiken om het fysieke letsel of de verwonding van een individu of groep te promoten, of enige daad van wreedheid tegen dieren te promoten;

(i)De Website niet gebruiken om valse of bedrieglijke reclame te maken of handelspraktijken toe te passen;

(j)Het account van een andere gebruiker op de Website niet gebruiken of proberen te gebruiken;

(k)U niet voordoen als een andere persoon tijdens uw gebruik van de Website, met inbegrip van het registreren of proberen te registreren van een andere persoon voor een account;

(l)Geen geautomatiseerde middelen gebruiken - met inbegrip van robots, spiders, crawlers of dataminingtools - om gegevens of inhoud van de Website te downloaden, te controleren of te gebruiken of anderszins toegang te krijgen tot de inhoud van de Website via andere technologieën of middelen dan die welke door de Website worden verschaft of zijn toegestaan;

(m)Geen enkel deel of functionaliteit van een embeddable speler wijzigen, erop voortbouwen of blokkeren, met inbegrip van links terug naar de Website;

(n)De Website niet gebruiken om e-mailadressen te verzamelen voor het verzenden van ongevraagde berichten;

(o)Geen persoonlijk identificeerbare informatie, waaronder accountnamen, van de Website verzamelen of oogsten;

(p)Geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt of kan leggen op onze technologie-infrastructuur of er anderszins buitensporige eisen aan stellen;

(q)Geen headers vervalsen of anderszins identificatiegegevens manipuleren om de herkomst van door u verzonden informatie te verhullen;

(r)De beveiligingsfuncties van de Website, de functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken, of de functies die beperkingen opleggen aan het gebruik van de Website of de inhoud op de Website, met inbegrip van functies voor het beheer van digitale rechten (DRM), niet uitschakelen, omzeilen of anderszins hinderen;

(s)Geen eigendomsvermeldingen of labels, waaronder auteursrecht-, octrooi-, dienstmerk- of handelsmerkvermeldingen, van de inhoud verwijderen;

(t)Niet proberen de systeemintegriteit of -veiligheid te verstoren, te compromitteren of transmissies te ontcijferen van of naar de servers waarop de Website draait;
(u)Geen inhoud posten, linken naar, of op een andere manier beschikbaar maken op de Website die softwarevirussen bevat of een computercode, bestand of programma dat ontworpen is om de functionaliteit van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen, te beperken of te controleren;
(v)Geen zogenaamde "mailbommen" verzenden, maken of beantwoorden (d.w.z. kopieën van één bericht naar vele gebruikers e-mailen, of grote of meerdere bestanden of berichten met kwade bedoelingen naar één gebruiker verzenden); zich bezighouden met "spamming" (d.w.z. ongevraagd e-mailen voor zakelijke of andere doeleinden); of enige andere activiteit ontplooien die de werking of het plezier van de Website door een andere persoon nadelig kan beïnvloeden;
(w)Het niet kopiëren, verspreiden of openbaar maken van enig deel van de Website in welk medium dan ook, inclusief door geautomatiseerd of niet-geautomatiseerd "scrapen";"
(x)De Website of de inhoud ervan niet reproduceren, verkopen, doorverkopen of op een andere manier commercieel exploiteren of beschikbaar stellen aan een andere persoon;
(y)De Website niet "framen" of "spiegelen"; of
(z)Geen enkel deel van de Website reverse-engineeren.
7.2

Wij kunnen uw toegang wijzigen, beperken of annuleren als u zich niet aan deze sectie houdt. Ongeoorloofd gebruik van de Website of de inhoud kan ook in strijd zijn met verschillende wetten, met inbegrip van auteursrecht en handelsmerkwetten, de wetten op privacy en publiciteit, en communicatievoorschriften en -statuten. Wij zullen gepaste actie tegen u ondernemen voor elk ongeoorloofd gebruik van de Website of de inhoud, met inbegrip van burgerlijke, strafrechtelijke, voorlopige maatregelen, en beëindiging van uw toegang of registratie.

8.    Door gebruikers gegenereerde inhoud

8.1

In het algemeen

De Website kan u toelaten om opmerkingen, foto's, video's en andere inhoud in te dienen op de Website. Behalve voor persoonlijk identificeerbare informatie die onder ons privacybeleid https://www.vrpornpromo.com/privacy/ valt, beschouwen wij alle inhoud die op de Website wordt ingediend als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle gebruikersbijdragen die u indient of bijdraagt, en dat u, en niet het Bedrijf, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor deze inhoud, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en gepastheid ervan.

8.2

Eigendom van de inhoud

U behoudt alle eigendomsrechten op de inhoud die u uploadt naar de Website. U erkent dat wij geen controle hebben over wat andere gebruikers kunnen doen met kopieën van uw inhoud als u uw inzendingen van de Website verwijdert.

8.3

Inhoud Licentie

Door inhoud in te dienen op de Website, verleent u ons, onze filialen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, hierbij een wereldwijde, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare licentie om de inhoud te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden, afgeleide werken ervan voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren in verband met de Website en onze (en onze opvolgers en filialen) activiteiten, met inbegrip van het promoten en herverspreiden van een deel van of de volledige Website (en afgeleide werken ervan) in om het even welke mediaformaten en via om het even welke mediakanalen. Wij kunnen deze inhoud vrij gebruiken en anderszins exploiteren voor welk doel dan ook zonder enige verplichting om u te betalen.

8.4

Morele rechten

U doet hierbij afstand van alle morele rechten op uw inzendingen die u waar ook ter wereld toekomen en u verklaart dat er geen morele rechten geldend zijn gemaakt.

8.5

Feitenverklaringen

Voor elke inzending die u op de Website doet, verklaart u dat de volgende feiten juist zijn:

(a)

U bezit of controleert alle rechten op de inhoud en hebt het recht om de hierboven verleende licentie te verlenen aan ons en onze filialen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectieve licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden;

(b)

U plaatst geen inhoud waarop een persoon onder de 18 jaar staat afgebeeld;

(c)

U hebt voldoende schriftelijke documentatie bijgehouden om te bevestigen dat alle proefpersonen 18 jaar of ouder zijn, zoals vereist door 18 U.S.C. §§ 2257-2257A en de uitvoeringsbepalingen (28 C.F.R. Part 75);

(d)

U hebt een ondertekende schriftelijke toestemming of vrijgave voor elke identificeerbare persoon in de inzending om hun naam of gelijkenis te gebruiken om opname en gebruik van de inzending toe te staan op de manier die wordt overwogen door de Website en deze voorwaarden; en

(e)

Al uw inzendingen moeten en zullen voldoen aan deze voorwaarden.

8.5

Normen voor de inhoud

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle gebruikersbijdragen. Bijdragen van gebruikers moeten in hun geheel voldoen aan federale, staats-, lokale en internationale wet- en regelgeving. Bijdragen van gebruikers mogen niet:

(a)

Materiaal bevatten dat lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, aanstootgevend, intimiderend, gewelddadig, haatdragend, opruiend of anderszins verwerpelijk is;

(b)

geweld of discriminatie op grond van ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd te bevorderen;

(c)

Pedofilie, incest, verkrachting, extreem geweld, marteling, urineren, parafilie, of scatofilie afbeelden of uitbeelden;

(d)

Inbreuk te maken op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige andere persoon;

(e)

de wettelijke rechten (met inbegrip van het recht op publiciteit en privacy) van anderen schenden of materiaal bevatten dat aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid uit hoofde van de geldende wet- of regelgeving of anderszins in strijd is met deze voorwaarden en ons privacybeleid https://www.vrpornpromo.com/privacy/;

(f)

Iemand kunnen misleiden;

(g)

Illegale activiteiten promoten, of een onwettige handeling bepleiten, promoten of helpen;

(h)

ergernis, ongemak of nodeloze angst kan veroorzaken of andere personen kan verstoren, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;

(i)

u uit te geven voor een ander persoon, of uw identiteit of verbondenheid met een persoon of organisatie verkeerd voor te stellen;

(j)

gepaard gaan met commerciële activiteiten of verkoop, met inbegrip van wedstrijden, sweepstakes en andere verkoopbevorderende acties, ruilhandel of reclame; of

(k)

De indruk wekken dat zij afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of enige andere persoon of entiteit, indien dit niet het geval is.

9.    Toezicht en handhaving

9.1

Wij kunnen een van de volgende dingen doen:

(a)

Verwijderen of weigeren te plaatsen van inzendingen van gebruikers om welke reden dan ook, inclusief obsceen of lasterlijk materiaal of buitensporige lengte;

(b)

Maatregelen nemen tegen inzendingen door gebruikers die wij noodzakelijk of gepast achten, inclusief indien wij van mening zijn dat de inzending door gebruikers deze voorwaarden schendt, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van een persoon (inclusief een entiteit), een bedreiging vormt voor de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website of het publiek, of aansprakelijkheid voor ons kan creëren;

(c)

Uw identiteit of andere informatie over u bekend te maken aan personen die beweren dat door u geplaatste inhoud hun rechten schendt, met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy;

(d)

passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van doorverwijzing naar de rechtshandhaving, voor elk illegaal of ongeoorloofd gebruik van de Website; of

(e)

Uw toegang tot de Website of een deel ervan te beëindigen of op te schorten om welke reden dan ook, inclusief schending van deze voorwaarden.

9.2

Wij zullen onze volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of rechterlijke bevelen die ons verzoeken of opdragen de identiteit of andere informatie bekend te maken van iedereen die inhoud op of via de Website plaatst. U doet hierbij afstand van alle claims die u tegen ons zou kunnen hebben - met inbegrip van onze filialen, licentiehouders en dienstverleners - als gevolg van enige actie die door ons is ondernomen tijdens of vanwege onze onderzoeken en van enige actie die is ondernomen als gevolg van onderzoeken door ons of door rechtshandhavingsinstanties.

9.3

Wij kunnen en zullen niet al het materiaal controleren voordat het op de Website wordt geplaatst, en kunnen niet zorgen voor onmiddellijke verwijdering van aanstootgevend materiaal nadat het is geplaatst. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige actie of niet-actie met betrekking tot transmissies, mededelingen of inhoud die door een gebruiker of derde partij worden verstrekt. Wij zijn jegens niemand aansprakelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in deze paragraaf beschreven activiteiten. Maar als u weet heeft van enige inhoud die in strijd is met deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via contact - a t- Virtualpornnetwork .com. Gelieve zoveel mogelijk details te verstrekken, met inbegrip van een kopie van de verwerpelijke inhoud of de plaats waar we deze kunnen vinden, de reden waarom we deze moeten verwijderen, en een verklaring waarin u de juistheid bevestigt van de informatie die u ons hebt verstrekt.

10.  Links

De Website kan links bevatten naar websites of bronnen van derden. U erkent dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor: (1) de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van die websites of bronnen; of (2) de inhoud, producten, of diensten op of beschikbaar via die websites of bronnen. Links naar websites of bronnen van derden impliceren geen goedkeuring door ons van die websites of bronnen. U erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en aanvaardt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van websites of bronnen van derden.

11.  Inhoud van derden

Via de Website hebt u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van inhoud die door derden wordt geleverd. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van derden vrij zal zijn van materiaal dat u aanstootgevend of anderszins zou kunnen vinden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor uw toegang tot of gebruik van inhoud van derden.

12.  Privacy

12.1

Uw privacy is belangrijk voor ons. Voor informatie over hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen, verwijzen wij u naar ons privacybeleid. U erkent dat u door het gebruik van de Website instemt met het verzamelen, gebruiken en delen (zoals uiteengezet in het privacybeleid) van deze informatie, met inbegrip van de overdracht van deze informatie naar de Verenigde Staten of andere landen voor opslag, verwerking en gebruik door ons.

12.2

Door de Website te bezoeken, erkent u dat internettransmissies nooit volledig privé of veilig zijn. U erkent ook dat anderen elk bericht of elke informatie die u naar de Website verstuurt, kunnen lezen of onderscheppen, zelfs als er een speciale mededeling is dat een bepaalde transmissie gecodeerd is.

12.3

Wij kunnen software gebruiken die automatisch prestatie- en gebruiksinformatie bijhoudt om de Website te evalueren. Deze software zal u niet persoonlijk identificeren.

13.  Auteursrechtbeleid

13.1

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten van de gebruikers van de dienst dat zij hetzelfde doen. Wij zullen reageren op kennisgevingen van vermeende schending van het auteursrecht die in overeenstemming zijn met de wet en naar behoren aan ons worden verstrekt. Als u van mening bent dat uw inhoud gekopieerd is op een manier die een inbreuk op het auteursrecht inhoudt, gelieve dan onze auteursrechtenagent te voorzien van de volgende informatie in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (DMCA):

(a)

een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die gemachtigd is namens hem op te treden;

(b)

identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt;

(c)

identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;

(d)

uw contactgegevens, waaronder uw adres, telefoonnummer en een e-mailadres;

(e)

een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover geklaagd wordt, niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en

(f)

een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht te handelen.

13.2

Het is ons beleid om de gebruikersaccounts van recidivisten te beëindigen.

14.  Beëindiging

14.1

Beëindiging met opzegging

Elk van beide partijen kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door de andere partij daarvan in kennis te stellen.

14.2

Beëindiging door ons

Wij kunnen uw toegang tot de Website (of een deel ervan) opschorten, uitschakelen of annuleren indien wij vaststellen dat u deze voorwaarden hebt geschonden of dat uw gedrag onze reputatie en goodwill zou kunnen schaden. Indien wij uw toegang om één van deze redenen beëindigen, mag u de Website niet meer bezoeken. Wij kunnen uw e-mailadres en IP-adres blokkeren om verdere toegang te voorkomen.

14.3

Gevolgen van de beëindiging

Bij beëindiging eindigt uw recht op toegang tot de Website en alle door ons verleende licenties. Deze voorwaarden blijven van kracht na de beëindiging van uw toegang tot de Website.

15.  Vertrouwen op geplaatste informatie

15.1

Wij stellen de informatie die op of via de Website wordt gepresenteerd uitsluitend ter beschikking voor algemene informatiedoeleinden. Wij geven geen enkele garantie over de nauwkeurigheid of bruikbaarheid van deze informatie. Elk vertrouwen dat u in deze informatie stelt, is strikt op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig vertrouwen dat u of enige andere bezoeker aan de Website in dit materiaal stelt, of door wie dan ook die van de inhoud op de hoogte wordt gesteld.

15.2

De Website bevat inhoud die door derden wordt verstrekt, met inbegrip van materiaal dat door andere gebruikers, derde-licentiegevers, syndicators of aggregators wordt verstrekt. Alle verklaringen of meningen die in deze materialen worden uitgedrukt, en alle antwoorden op vragen en andere inhoud, andere dan de inhoud die door ons wordt verstrekt, zijn uitsluitend de meningen en de verantwoordelijkheid van de persoon die deze materialen verstrekt. Deze materialen geven niet de mening van het Bedrijf weer. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een niet-partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van materialen die door derden worden verstrekt.

16.  Wijzigingen aan de Website; Beschikbaarheid

16.1

Hoewel wij de inhoud van de Website bij een of meer gelegenheden kunnen bijwerken, is de inhoud niet noodzakelijk volledig of up-to-date. Het materiaal op de Website kan op elk moment verouderd zijn, en wij zijn niet verplicht om dat materiaal bij te werken. Indien u meent fouten of weglatingen op de website te hebben aangetroffen, kunt u deze onder onze aandacht brengen door contact met ons op te nemen via contact - a t- Virtualpornnetwork .com

16.2

Hoewel wij proberen ervoor te zorgen dat de Website altijd beschikbaar is, garanderen wij geen continue, ononderbroken of veilige toegang tot de Website. Vele factoren of omstandigheden buiten onze controle kunnen onze werking van de Website verstoren of nadelig beïnvloeden.

17.  Naleving van de wet

De Onderneming is gevestigd in de staat Delaware in de Verenigde Staten. Wij verklaren niet dat de Website of de inhoud ervan toegankelijk of geschikt is buiten de Verenigde Staten. Toegang tot de Website is mogelijk niet legaal voor bepaalde personen of in bepaalde landen. Indien u de Website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten.

18.  Afwijzing van garanties

18.1

U erkent dat wij niet kunnen en niet zullen verklaren dat bestanden die beschikbaar zijn om te downloaden van het internet of de Website vrij zullen zijn van virussen of andere destructieve code. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan uw specifieke vereisten voor antivirusbescherming en nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het bijhouden van een middel buiten onze Website voor eventuele reconstructie van verloren gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de Website of diensten of items verkregen via de Website of als gevolg van het downloaden door u van materiaal dat op de Website of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

18.2

Uw gebruik van de Website, de inhoud ervan en alle diensten of items die via de Website worden verkregen, is op eigen risico. Wij leveren de Website, de inhoud ervan en alle diensten of items die via de Website worden verkregen "zoals het is," "met alle fouten," en "zoals beschikbaar," zonder enige garantie te geven, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Wij geven geen garantie over de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de Website. Wij geven geen garanties (1) dat de Website, de inhoud ervan, of diensten of items verkregen via de Website nauwkeurig, betrouwbaar, foutloos of ononderbroken zullen zijn; (2) dat defecten zullen worden gecorrigeerd; of (3) dat onze Website of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten; of (4) dat de Website of diensten of items verkregen via de Website anderszins aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

18.3
Wij geven geen garanties, hetzij uitdrukkelijk, impliciet, wettelijk of anderszins, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, titel, niet-inbreuk, privacy, en geschiktheid voor een bepaald doel.

19.  Beperking van aansprakelijkheid; ontheffing

19.1

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor een van de volgende zaken:

(a)

Fouten, vergissingen of onnauwkeurigheden in de inhoud;

(b)

Persoonlijk letsel of materiële schade als gevolg van uw toegang tot en gebruik van de Website;

(c)

Content (inclusief door gebruikers gegenereerde content) of gedrag dat inbreukmakend, onnauwkeurig, obsceen, onfatsoenlijk, beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, beledigend, inbreukmakend op de privacy of illegaal is;

(d)

Ongeoorloofde toegang tot of gebruik van onze servers en alle persoonlijke of financiële informatie die daarop is opgeslagen, met inbegrip van ongeoorloofde toegang tot of wijzigingen in uw account, inzendingen, verzendingen of gegevens;

(e)

Onderbreking of stopzetting van de transmissie naar of van de Website;

(f)

Bugs, virussen, Trojaanse paarden, malware, ransomware of andere onbruikbare code die naar of via de Website kan worden verzonden door een persoon of die uw computer kan infecteren of uw toegang tot of gebruik van de Website, uw andere diensten, hardware of software kan beïnvloeden;

(g)

Onverenigbaarheid tussen de Website en uw andere diensten, hardware of software;

(h)

Vertragingen of storingen die u zou kunnen ondervinden bij het starten, uitvoeren of voltooien van transmissies naar of transacties met de Website; of

(i)

Verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen door het gebruik van enige inhoud die is geplaatst, gemaild, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de Website.

19.2
U ontslaat ons hierbij van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit gebruikersinzendingen of het gedrag van andere gebruikers of niet-partijen, met inbegrip van geschillen tussen u en een of meer andere gebruikers of derden.

20.  Uitsluiting van schadevergoeding; exclusieve remedie

20.1

Tenzij veroorzaakt door onze grove nalatigheid of ons opzettelijk wangedrag, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enige directe, indirecte, bijzondere (met inbegrip van zogenaamde gevolgschade), bestraffende of exemplarische schade - ongeacht de theorie van aansprakelijkheid - die voortvloeit uit uw toegang of uw onvermogen om toegang te krijgen tot de Website of de inhoud.

20.2

Wij zijn ook niet aansprakelijk jegens u - ongeacht de aansprakelijkheids theorie - voor enige schade voor (1) persoonlijk letsel, (2) pijn en lijden, (3) emotioneel leed, (4) verlies van inkomsten, (5) winstderving, (6) verlies van zaken of verwachte besparingen, (7) verlies van gebruik, (8) verlies van goodwill, (9) verlies van gegevens, (10) verlies van privacy, of (11) computerstoring gerelateerd aan uw toegang tot of uw onvermogen om toegang te krijgen tot de Website of de inhoud. Deze uitsluiting geldt zelfs indien u ons op de hoogte hebt gebracht van de mogelijkheid van deze schade of indien wij op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van deze schade.

20.3
Als u ontevreden bent met de Website of een andere klacht hebt, is uw exclusieve remedie om te stoppen met het gebruik van de Website. Onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor enige claim zal niet hoger zijn dan $1.

21.  Reikwijdte van disclaimers, uitsluitingen en beperkingen

De disclaimers, uitsluitingen en beperkingen vermeld in secties 18, 19 en 20 zijn van toepassing voor zover toegestaan door de wet, maar niet meer. Het is niet onze bedoeling om u te beroven van enige verplichte bescherming die de wet u biedt. Omdat sommige jurisdicties de afwijzing van bepaalde garanties, de uitsluiting van bepaalde schade, of andere zaken verbieden, is het mogelijk dat een of meer van de afwijzingen, uitsluitingen of beperkingen niet op u van toepassing zijn.

22.  Verliesvergoeding (ook bekend als schadeloosstelling)

22.1

In het algemeen

U zult ons betalen voor elk verlies van ons dat wordt veroorzaakt door een van de volgende zaken:

(a)

uw toegang tot de Website;

(b)

uw gedrag op de Website;

(c)

uw inbreuk op deze voorwaarden;

(d)

uw schending van rechten van een andere persoon, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;

(e)

uw overtreding van de wet; of

(f)

uw nalatig of opzettelijk gedrag.

Maar u bent niet verplicht te betalen als de schade is veroorzaakt door ons opzettelijk wangedrag.

22.2

Definities

(a)

"Verlies" betekent een bedrag waarvoor wij wettelijk aansprakelijk zijn of dat wij in enigerlei vorm moeten betalen. Bedragen omvatten bijvoorbeeld een vonnis, een schikking, een boete, schadevergoeding, een voorlopige voorziening, een personeelsvergoeding, een waardedaling van onroerend goed, en uitgaven voor de verdediging tegen een vordering voor een verlies (met inbegrip van honoraria voor juridisch advies, getuigen-deskundigen en andere adviseurs). Een verlies kan materieel of immaterieel zijn; kan voortvloeien uit lichamelijk letsel, materiële schade of andere oorzaken; kan gebaseerd zijn op een onrechtmatige daad, contractbreuk of een andere theorie van herstel; en omvat incidentele, directe en gevolgschade.

(b)

Een verlies is "veroorzaakt door" een gebeurtenis indien het verlies niet zou hebben plaatsgevonden zonder de gebeurtenis, zelfs indien de gebeurtenis geen oorzakelijke oorzaak is van het verlies.

22.3

Onze plicht om u in kennis te stellen

Als wij over uw contactgegevens beschikken, zullen wij u op de hoogte brengen vóór de 30e dag nadat wij op de hoogte zijn of redelijkerwijs op de hoogte hadden moeten zijn van een vordering voor een verlies dat u zou kunnen worden verplicht te betalen. Maar ons verzuim om u tijdig op de hoogte te brengen, betekent niet dat uw verplichting vervalt, behalve als dat verzuim uw vermogen om verliezen te beperken in gevaar brengt.

22.4

Juridische verdediging van een vordering

Wij hebben de controle over de verdediging van een schadeclaim (inclusief de afwikkeling ervan), tenzij wij u opdracht geven de verdediging te controleren. U en wij zullen in goed vertrouwen met elkaar samenwerken bij een vordering.

22.5

Geen Exclusiviteit

Onze rechten op grond van deze afdeling doen geen afbreuk aan andere rechten die wij zouden kunnen hebben.

23.  Toepasselijk recht; plaats voor de beslechting van geschillen

23.1
De wetten van de staat Delaware - zonder rekening te houden met conflicten van wettelijke principes - zijn van toepassing op alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met de Website of deze voorwaarden. Het belangrijkste doel van deze voorwaarden is het verlenen van diensten en het verlenen van licenties voor toegang tot intellectueel eigendom en niet een "verkoop van goederen".
23.2
Met uitzondering van geschillen die onderworpen zijn aan arbitrage, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Website of deze voorwaarden onderworpen zijn aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van de United States District Court for the District of Delaware of een staatsrechtbank in Delaware. Elke partij onderwerpt zich hierbij aan de persoonlijke jurisdictie van de United States District Court for the District of Delaware en staatsrechtbanken in Delaware om alle geschillen op te lossen die niet onderworpen zijn aan arbitrage. Elke partij doet hierbij afstand van elk recht om een ander forum of een andere locatie te zoeken vanwege een onjuist of ongeschikt forum.
23.3

Voor de toepassing van dit artikel wordt de Website geacht uitsluitend gevestigd te zijn in de staat Delaware en wordt de Website beschouwd als een passieve website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over de Onderneming, noch specifiek, noch algemeen, in enig ander rechtsgebied.

24.  Geschillenbeslechting

24.1

In het algemeen

Elke partij zal de andere partij een redelijke kans geven om de voorwaarden na te leven alvorens te beweren dat de andere partij de verplichtingen onder deze voorwaarden niet is nagekomen. De partijen zullen elkaar eerst te goeder trouw ontmoeten en met elkaar onderhandelen om te proberen alle geschillen tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Website of deze voorwaarden op te lossen.

24.2

Geschillen Verkiezing

Elke partij kan ervoor kiezen het volgende type zaak of geschil te voeren:

(a)

een vordering tot een billijke vergoeding, of

(b)

een rechtszaak om naleving van deze geschillenbeslechtingsprocedure af te dwingen.

24.3

Bemiddeling

(a)

Indien de partijen een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Website of deze voorwaarden na 30 dagen niet door middel van onderhandelingen kunnen oplossen, kan elk van de partijen, door kennisgeving aan de andere partij en het Internationaal Instituut voor Conflictpreventie en -oplossing ("International Institute of Conflict Prevention & Resolution")CPR"), om bemiddeling verzoeken overeenkomstig de bemiddelingsprocedure van het CPR.

(b)

De bemiddeling zal plaatsvinden in Wilmington, Delaware. De taal van de bemiddeling zal het Engels zijn. Elke partij zal haar eigen kosten van de bemiddeling dragen, en de partijen zullen alle kosten van bemiddeling door derden gelijkelijk over hen verdelen, tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen.

(c)
Elke partij neemt actief en constructief deel aan de bemiddelingsprocedure zodra deze is ingeleid en woont ten minste één gezamenlijke bijeenkomst van de bemiddelaar en de partijen bij. Elke partij kan de bemiddeling te allen tijde beëindigen na een eerste gesprek tussen de bemiddelaar en de partijen.
24.4

Arbitrage

(a)

Als de partijen een geschil niet via bemiddeling kunnen oplossen, zullen de partijen alle onopgeloste geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Website of deze voorwaarden beslechten via arbitrage die wordt beheerd door CPR volgens haar Reglement voor Gereguleerde Arbitrage. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om alle geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze overeenkomst, met inbegrip van elke bewering dat deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar is.

(b)

Een enkele arbiter zal de arbitrage voorzitten en een definitieve uitspraak doen over alle kwesties die aan de arbiter zijn voorgelegd. De arbiter kan alle genoegdoening toekennen die beschikbaar zou zijn in een rechtbank of in billijkheid, behalve dat de arbiter geen punitieve of exemplarische schadevergoeding zal toekennen, of schadevergoeding die anderszins beperkt of uitgesloten is in deze voorwaarden. De uitspraak van de arbiter zal bindend zijn voor de partijen en kan als een vonnis worden uitgesproken in elke bevoegde rechtbank.

(c)

De arbitrage zal plaatsvinden in Wilmington, Delaware. De taal van de arbitrage zal Engels zijn. De partijen zullen in gelijke delen de kosten van de arbitrage dragen, met inbegrip van de honoraria en kosten van de arbiter, en elke partij zal de kosten dragen die verband houden met haar zaak, onder voorbehoud van het recht van de arbiter om kosten en honoraria toe te kennen aan de partij die volgens deze voorwaarden in het gelijk wordt gesteld.

(d)

De Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16, is van toepassing op de interpretatie en handhaving van deze voorwaarden, alsmede op alle procedures na de gunning. De bevoegdheid van de arbiter om redres toe te kennen zal onderworpen zijn aan de bepalingen van deze voorwaarden en de CPR Ethische Code voor Arbiters in Commerciële Geschillen.

(e)
Tenzij de wet zulks vereist, zullen noch een partij noch een arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage onder deze voorwaarden bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen.
24.5

Recht op dwangmaatregelen

Beide partijen erkennen dat rechtsmiddelen ontoereikend kunnen zijn om een benadeelde partij volledige betaling te verschaffen indien de andere partij deze voorwaarden schendt, en dat een benadeelde partij in geval van schending een voorlopige voorziening kan eisen, naast alle andere rechtsmiddelen die bij wet of in billijkheid beschikbaar zijn.

24.6

Terugvordering van uitgaven

(a)

In elke procedure tussen de partijen die voortvloeit uit deze overeenkomst of die betrekking heeft op het onderwerp van deze overeenkomst, zal de winnende partij het recht hebben om, naast elke andere toegekende vergoeding, alle kosten die de winnende partij in deze procedure maakt, met inbegrip van juridische kosten en honoraria, terug te vorderen van de andere partij.

(b)

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder "winnende partij" betekent, voor elke procedure, de partij in wier voordeel een vonnis is uitgesproken, behalve dat indien in deze procedure het vonnis in het voordeel van de ene partij is voor één of meer vorderingen of tegenvorderingen en in het voordeel van de andere partij voor één of meer andere vorderingen of tegenvorderingen, geen van beide partijen de winnende partij zal zijn. Indien een procedure vrijwillig wordt afgewezen of wordt afgewezen als onderdeel van de beslechting van dat geschil, zal geen van beide partijen de winnende partij zijn in die procedure.

24.7

Afstand van juryrechtspraak

Beide partijen doen hierbij afstand van het recht op een juryrechtspraak voor elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Website of deze voorwaarden. Beide partijen kunnen deze afstand van recht afdwingen tot en met de eerste dag van het proces.

24.8

Afstand van vordering

De partijen zullen elke procedure om een geschil op te lossen in een forum alleen op individuele basis voeren. Noch u, noch wij zullen proberen een geschil te laten behandelen als een collectieve actie of in een andere procedure waarin een van de partijen optreedt of voorstelt op te treden in een vertegenwoordigende hoedanigheid. De partijen zullen geen enkele arbitrage of procedure combineren met een andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen bij alle betrokken arbitrages of procedures.

24.9

Beperking van de termijn voor het instellen van vorderingen

Een partij zal een vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de Website of deze voorwaarden niet meer dan één jaar nadat de oorzaak van de vordering is ontstaan indienen. Elke vordering die na één jaar wordt ingesteld, is verjaard.

25.  Algemene bepalingen

25.1

Gehele overeenkomst

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons over uw toegang tot de Website. Zij vervangt alle eerdere of gelijktijdige voorwaarden tussen u en ons over de toegang tot de Website. Een gedrukte versie van deze voorwaarden is toelaatbaar in alle procedures die voortvloeien uit (of verband houden met) deze voorwaarden in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.

25.2

Kopie van deze voorwaarden

U kunt deze voorwaarden afdrukken - en wij raden u aan dit te doen - op uw printer of opslaan op uw computer. Als u problemen hebt met het afdrukken van een kopie, neem dan contact met ons op via contact - a t- virtualpornnetwork .com en wij zullen u een kopie e-mailen.

25.3

Wijzigingen

Wij kunnen deze voorwaarden een of meer keren wijzigen. Wij zullen proberen om wijzigingen ten minste 15 dagen voordat ze van kracht worden op de Website te plaatsen. Wijzigingen worden van kracht op de "laatst bijgewerkte" datum die bovenaan de voorwaarden staat vermeld. De wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op lopende geschillen of op geschillen die voortvloeien uit (of verband houden met) gebeurtenissen die vóór de gepubliceerde wijzigingen hebben plaatsgevonden. Hoewel wij zullen proberen u op de hoogte te stellen van wijzigingen in deze voorwaarden, zijn wij hiertoe niet verplicht en is het uw verantwoordelijkheid deze webpagina regelmatig te controleren om de meest actuele voorwaarden te bekijken. Door gebruik te blijven maken van de Website nadat wij wijzigingen in deze voorwaarden hebben aangebracht, stemt u in met de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de herziene voorwaarden, bestaat uw enige verhaal erin de toegang tot de website te beëindigen. Als u meer informatie over de wijzigingen nodig hebt of andere vragen of opmerkingen over de wijzigingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via contact- a t- virtualpornnetwork .com

25.4

Toewijzing en delegatie

Wij kunnen onze rechten overdragen of prestaties delegeren onder deze voorwaarden zonder uw toestemming. U zult uw rechten niet overdragen of uw prestaties onder deze voorwaarden delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke poging tot overdracht van rechten of delegatie van prestaties in strijd met deze bepaling is nietig.

25.5

Geen ontheffingen

Indien een van beide partijen nalaat de andere partij te verplichten een bepaling van deze voorwaarden na te komen, belet dit de partij niet om die bepaling later af te dwingen. Indien een van beide partijen afstand doet van de schending van een bepaling door de andere partij, wordt die afstand niet behandeld als afstand doen van een latere schending van de bepaling.

25.6

Scheidbaarheid

Indien een deel van deze voorwaarden om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van de voorwaarden volledig afdwingbaar indien de essentiële bepalingen van deze voorwaarden voor elke partij geldig blijven.

25.7

Mededelingen

(a)

Bericht naar ons sturen

U kunt een kennisgeving naar ons sturen per e-mail naar contact- a t- virtualpornnetwork .com, tenzij een specifiek e-mailadres is opgegeven voor het geven van kennisgeving. Wij beschouwen een e-mailbericht pas als door ons ontvangen wanneer onze server u een bericht van ontvangst terugstuurt. Wij kunnen onze contactinformatie een of meer keren wijzigen door de wijziging op de Website te plaatsen. Gelieve de Website te raadplegen voor de meest recente informatie voor het verzenden van berichten naar ons.

(b)

Kennisgeving aan u-Elektronische kennisgeving

U stemt ermee in om elke kennisgeving van ons in elektronische vorm te ontvangen, hetzij (1) per e-mail naar het laatst bekende e-mailadres dat wij van u hebben, of (2) door de kennisgeving op een voor dit doel gekozen plaats op de Website te plaatsen. Wij beschouwen kennisgevingen aan u per e-mail als ontvangen wanneer onze e-maildienst verzending naar uw e-mailadres toont. U verklaart dat elk e-mailadres dat u ons hebt gegeven om contact met u op te nemen een actueel en geldig e-mailadres is voor het ontvangen van kennisgevingen, en dat uw computer hardware en software heeft die geconfigureerd is om e-mail via het internet te verzenden en te ontvangen en om elke e-mail die u ontvangt af te drukken. U kunt deze toestemming wijzigen en verzoeken om een papieren kennisgeving per normale postbezorging, maar als u dat doet, kunnen wij de redelijke kosten en portokosten in rekening brengen voor het verzenden van een kennisgeving per post.

25.8

Rechten en rechtsmiddelen Cumulatief

Alle rechten en rechtsmiddelen in deze voorwaarden zijn cumulatief en niet exclusief, en de uitoefening door een partij van een recht of rechtsmiddel zal de uitoefening door de partij van andere rechten of het zoeken van andere rechtsmiddelen beschikbaar in de wet, in billijkheid, door de wet, in een andere overeenkomst tussen de partijen, of anderszins, niet beletten.

25.9

Opvolgers en rechtverkrijgenden

Deze voorwaarden komen ten goede aan, en zijn bindend voor, de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Dit onderdeel heeft geen betrekking, direct of indirect, op de vraag of een partij rechten mag overdragen of verplichtingen mag delegeren onder deze voorwaarden.

25.10

Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming indien onvoorziene omstandigheden of oorzaken buiten onze redelijke controle onze nakoming vertragen of blijven vertragen, waaronder:

(a)

Overmacht, met inbegrip van brand, overstroming, aardbevingen, orkanen, tropische stormen, of andere natuurrampen;

(b)

Oorlog, oproer, brandstichting, embargo's, handelingen van civiele of militaire autoriteiten, of terrorisme;

(c)

Vezel snijdt;

(d)

Stakingen, of tekorten in vervoer, faciliteiten, brandstof, energie, arbeid, of materialen;

(e)

Uitval van de infrastructuur voor telecommunicatie- of informatiediensten; en

(f)

Hacking, SPAM, of een storing van een computer, server, netwerk, of software.

25.11

Toestemming om u e-mails te sturen

Hierbij geeft u ons toestemming om u berichten, advertenties en andere mededelingen per e-mail te sturen, inclusief e-mails, advertenties, berichten en andere mededelingen die materiaal bevatten dat gericht is op volwassenen, seksuele inhoud en taalgebruik, en beelden van naaktheid die ongeschikt zijn voor minderjarigen. Uw toestemming blijft geldig totdat u zich afmeldt van onze e-maillijst. Voor meer informatie, zie ons privacybeleid.

25.12

Elektronische communicatie niet privé

Wij bieden geen faciliteiten voor het verzenden of ontvangen van vertrouwelijke elektronische communicatie. U dient alle berichten die naar ons of van ons worden verzonden te beschouwen als open communicatie die direct toegankelijk is voor het publiek. U dient de Website niet te gebruiken voor het verzenden of ontvangen van berichten waarvan het uitsluitend de bedoeling is dat de afzender en de met naam genoemde ontvangers deze lezen. Gebruikers of beheerders van de Website kunnen alle berichten lezen die u naar de Website stuurt, ongeacht of zij de beoogde ontvangers zijn.

25.13

Elektronische handtekeningen

Elke bevestiging, instemming of overeenkomst die u via de Website verstuurt, is bindend voor u. U erkent dat wanneer u met uw muis, toetsaanslag of ander computerapparaat klikt op een "Ik ga akkoord", "Ik geef toestemming" of een andere gelijkluidende "knop" of invoerveld, uw akkoord of toestemming wettelijk bindend en afdwingbaar is en het wettelijke equivalent vormt van uw handgeschreven handtekening.

25.14

Feedback

Wij moedigen u aan om feedback te geven over de Website. Maar wij zullen geen enkele suggestie of idee van u als vertrouwelijk behandelen, en niets in deze voorwaarden zal ons recht beperken om feedback te gebruiken, er voordeel uit te halen, te onthullen, te publiceren of anderszins te exploiteren, zonder betaling aan u.

25.15

Engelse taal

Wij hebben deze voorwaarden en het privacybeleid in de Engelse taal opgesteld. Wij gaan ervan uit dat u de Engelse taal kunt lezen en begrijpen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere persoon voor enige kosten of uitgaven gemaakt om deze voorwaarden of het privacybeleid in een andere taal te vertalen. De Engelstalige versie prevaleert boven elke vertaalde versie.

25.16

Gebruik

In deze termen worden de volgende termen gebruikt:

(a)

Acties die op grond van deze voorwaarden zijn toegestaan, kunnen te allen tijde en naar eigen goeddunken van de acteur op een of meer gelegenheden worden ondernomen.

(b)

Verwijzingen naar een statuut hebben betrekking op het statuut en eventuele opvolgende statuten, en op alle voorschriften die zijn uitgevaardigd krachtens of ter uitvoering van het statuut of de opvolger, zoals van kracht op het desbetreffende tijdstip.

(c)

Verwijzingen naar genummerde afdelingen in deze termen hebben tevens betrekking op alle opgenomen afdelingen. Bijvoorbeeld, verwijzingen naar punt 6 hebben ook betrekking op 6.1, 6.1, onder a), enz.

(d)

Bij het berekenen van perioden vanaf een bepaalde datum tot een later bepaalde datum, betekenen de woorden "vanaf" en "aanvangend op" (en dergelijke) "vanaf en met inbegrip van", en betekenen de woorden "tot", "tot" en "eindigend op" (en dergelijke) "tot maar met uitzondering van".

(e)

Verwijzingen naar een gouvernementele of semi-gouvernementele instantie, autoriteit of instrumentaliteit zullen ook verwijzen naar een regelgevende instantie die de functies van de instantie, autoriteit of instrumentaliteit overneemt.

(f)

"A of B" betekent "A of B of beide." "A, B of C" betekent "een of meer van A, B en C". Dezelfde constructie geldt voor langere reeksen.

(g)

"Met inbegrip van" betekent "met inbegrip van, maar niet beperkt tot".

Nederlands
VR porno promo
Logo