18 U.S.C. § 2257 Verklaring

Alle mensen die worden afgebeeld in afbeeldingen of video's op de website https://www.vrpornpromo.com (de "Website") waren ten minste 18 jaar oud toen die afbeeldingen of video's werden gemaakt.

Vrijstelling: Door derden geproduceerde inhoud
De beheerder van de website is niet de "producent" van afbeeldingen van daadwerkelijk of gesimuleerd expliciet seksueel gedrag die op de website kunnen verschijnen. De beheerder van de Website beperkt zijn behandeling van deze inhoud en voert alleen de activiteiten uit van transmissie, opslag, ophalen, hosting of opmaak van materiaal dat mogelijk expliciet seksueel gedrag weergeeft, al dit materiaal verschijnt op de Website als gevolg van acties van derde gebruikers van de Website. Alle delen van de Website die door gebruikers gegenereerd materiaal bevatten staan onder controle van de betreffende gebruiker, voor wie de Website door de exploitant als onlinedienst wordt aangeboden. In overeenstemming met 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) en 47 U.S.C. § 230(c) kan de beheerder van de Website materiaal verwijderen dat op de Website verschijnt als gevolg van handelingen van de gebruikers van de Website, welk materiaal naar eigen goeddunken van de beheerder als onfatsoenlijk, obsceen, lasterlijk of in strijd met het beleid en de gebruiksvoorwaarden van de Website wordt beschouwd.

Vrijstelling: Inhoud geproduceerd door websitebeheerder
Voor zover er afbeeldingen of video's op de website verschijnen, waarvoor de beheerder van de website als "producent" kan worden beschouwd, zijn deze afbeeldingen en video's vrijgesteld van de vereisten van 18 U.S.C. § 2257 en 28 C.F.R. Part 75 om een of meer van de volgende redenen: (1) de geproduceerde afbeeldingen of video's tonen geen expliciet seksueel gedrag zoals gedefinieerd in 18 U.S.C. § 2256(2)(A); (2) de geproduceerde beelden of video's tonen geen afbeeldingen van de genitaliën of schaamstreek die na 27 juli 2006 zijn gemaakt; (3) de geproduceerde beelden of video's tonen geen gesimuleerde expliciete seksuele activiteit die plaatsvond na de ingangsdatum van 18 U.S.C. § 2257A; of (4) de geproduceerde beelden of video's zijn gemaakt vóór 3 juli 1995.

Aangewezen archiefbeheerder
Zonder enige beperking van de toepasselijkheid van de bovengenoemde vrijstellingen, heeft de beheerder van de website de beheerder, wiens adres hieronder is vermeld, aangewezen als de bewaarder van originele documenten zoals beschreven in 18 U.S.C. § 2257 en 28 C.F.R. Deel 75 voor al het materiaal dat op de Website verschijnt en in de volgende categorieën valt: (1) marketing- en reclamemateriaal dat visuele afbeeldingen bevat van daadwerkelijk of gesimuleerd expliciet seksueel gedrag, welk materiaal is aangeschaft of gemaakt door de beheerder van de Website om de Website te promoten; of (2) materiaal dat niet is vrijgesteld, zoals hierboven beschreven.

Nederlands
VR porno promo
Logo